Nasza oferta szkoleniowa

The Polish Farm Advisory and Training Centre not for profit sp. z o.o. w ramach projektu Stay-on przygotowało zestawy materiałów szkoleniowo-treningowych.
Podczas szkoleń poruszamy między innymi następujące tematy:

 

  • identyfikacja potrzeb zawodowych,
  • motywacja do kariery zawodowej
  • przygotowanie dobrego CV,
  • umiejętności miękkie,
  • praca w grupie i radzenie sobie ze stresem.

Celem szkolenia jest pomoc młodym ludziom (NEETs) w podniesieniu kompetencji zawodowych i podjęciu pracy.


Przede wszystkim koncentrujemy się na umiejętnościach miękkich. Nasi trenerzy ćwiczą z NEETs asertywność, umiejętność pracy w grupie, radzenie sobie ze stresem, utrzymywanie motywacji zawodowej.
Ważnym elementem szkoleń są jest także doradztwo w zakresie tworzenia CV, które wyróżni wśród innych, kandydata na stanowisko pracy.


Na zakończenie każdego spotkania, PFA przeprowadza z uczestnikami sesję podsumowującą, podczas której omawiane są postępy i planowane dalsze działania wspierające NEETs.

Coaching

W ramach projektu StayOn uczestnicy otrzymują średnio 4 godziny indywidualnego coachingu. Coachowie oferują uczestnikom wsparcie w dokonywaniu zmian, uczeniu się czegoś nowego i/lub osiąganiu celów. Istotą coachingu nie jest dawanie odpowiedzi uczestnikom, ale raczej pomaganie im w samodzielnym poszukiwaniu odpowiedzi. Coachowie w projekcie StayOn prowadzą uczestników przez proces szkoleń i zaangażowania społecznego, pomagają im zidentyfikować ich potencjał i wspierają w pokonywaniu przeszkód na drodze do ich upodmiotowienia. Głównym celem coachingu w kontekście StayOn jest pomoc uczestnikom w przygotowaniu ich planu rozwoju. Trenerzy w projekcie StayOn otrzymują indywidualne i grupowe wsparcie, aby przeprowadzić uczestników przez ten proces.

Aby uzyskać więcej informacji

Contacte:

Kamila Patoła

Email:

youth@farm-advisory.eu

 

 

Telephone: 

Organisation:THE POLISH FARM ADVISORY AND TRAINING CENTRE NOT FOR PROFIT Sp. z o.o.

Organisation Website:

www.farm-advisory.eu