Nasza oferta szkoleniowa

The Polish Farm Advisory and Training Centre not for profit sp. z o.o. w ramach projektu Stay-on przygotowało zestawy materiałów szkoleniowo-treningowych.
Podczas szkoleń poruszamy między innymi następujące tematy:

 

 • identyfikacja potrzeb zawodowych,
 • motywacja do kariery zawodowej
 • przygotowanie dobrego CV,
 • umiejętności miękkie,
 • praca w grupie i radzenie sobie ze stresem.

Szczegółowe tematy sesji grupowych zostały podzielone na 11 spotkań:

 1. Bezrobocie w Polsce – statystyki i powody/ Mój wymarzony zawód – ćwiczenie praktyczne
 2. Kompetencje miękkie – teoria i praktyka/ Test Herzberga
 3. Omówienie struktury i treści CV / Porady i sugestie przy pisaniu CV, ćwiczenie praktyczne – z elementami podstaw języka angielskiego
 4. Omówienie struktury i treści listu motywacyjnego / Porady i sugestie przy pisaniu listu motywacyjnego i ćwiczenie praktyczne – z elementami podstaw języka angielskiego
 5. Rozmowa o pracę – wprowadzenie / Porady i sugestie dotyczące rozmowy o pracę Rozmowa — ćwiczenie praktyczne
 6. Kursy i szkolenia zawodowe – lokalne inicjatywy / Moje potrzeby i marzenia – dyskusja grupowa / Podzielmy się doświadczeniem – ćwiczenie praktyczne
 7. Działalność gospodarcza – wprowadzenie, biznesplan / Zostań właścicielem – ćwiczenie praktyczne
 8. Mentoring – wprowadzenie, wady i zalety / Zostań mentorem – ćwiczenie praktyczne
 9. Social Media w biznesie – wprowadzenie, przykłady i porady / Moja firma, mój wizerunek – ćwiczenie praktyczne
 10. Radzenie sobie ze stresem – porady / Stres w pracy – ćwiczenie praktyczne (scenka
 11. Podsumowanie omówionych treści
  • Umiejętności miękkie, test Herzberga
  • CV, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna
  • Social Media w biznesie, wizualizacja marki / Wrażenia po treningu – dyskusja grupowa
  • Sesja Q&A i refleksje po treningu

  Celem szkolenia jest pomoc młodym ludziom (NEETs) w podniesieniu kompetencji zawodowych i podjęciu pracy. Przede wszystkim koncentrujemy się na umiejętnościach miękkich.

  Nasi trenerzy ćwiczą z NEETs asertywność, umiejętność pracy w grupie, radzenie sobie ze stresem, utrzymywanie motywacji zawodowej. Ważnym elementem szkoleń są jest także doradztwo w zakresie tworzenia CV, które wyróżni wśród innych, kandydata na stanowisko pracy.

  Na zakończenie każdego spotkania, PFA przeprowadza z uczestnikami sesję podsumowującą, podczas której omawiane są postępy i planowane dalsze działania wspierające NEETs.

2022

The Polish Farm Advisory and Training Centre not for profit sp. z o.o. w ramach projektu Stay-on przygotowało zestawy materiałów szkoleniowo-treningowych.
Podczas szkoleń poruszamy między innymi następujące tematy:

 

 • identyfikacja potrzeb zawodowych,
 • motywacja do kariery zawodowej
 • przygotowanie dobrego CV,
 • umiejętności miękkie,
 • praca w grupie i radzenie sobie ze stresem.

Celem szkolenia jest pomoc młodym ludziom (NEETs) w podniesieniu kompetencji zawodowych i podjęciu pracy.


Przede wszystkim koncentrujemy się na umiejętnościach miękkich. Nasi trenerzy ćwiczą z NEETs asertywność, umiejętność pracy w grupie, radzenie sobie ze stresem, utrzymywanie motywacji zawodowej.
Ważnym elementem szkoleń są jest także doradztwo w zakresie tworzenia CV, które wyróżni wśród innych, kandydata na stanowisko pracy.


Na zakończenie każdego spotkania, PFA przeprowadza z uczestnikami sesję podsumowującą, podczas której omawiane są postępy i planowane dalsze działania wspierające NEETs.

Coaching

W ramach projektu StayOn uczestnicy otrzymują średnio 4 godziny indywidualnego coachingu. Coachowie oferują uczestnikom wsparcie w dokonywaniu zmian, uczeniu się czegoś nowego i/lub osiąganiu celów. Istotą coachingu nie jest dawanie odpowiedzi uczestnikom, ale raczej pomaganie im w samodzielnym poszukiwaniu odpowiedzi. Coachowie w projekcie StayOn prowadzą uczestników przez proces szkoleń i zaangażowania społecznego, pomagają im zidentyfikować ich potencjał i wspierają w pokonywaniu przeszkód na drodze do ich upodmiotowienia. Głównym celem coachingu w kontekście StayOn jest pomoc uczestnikom w przygotowaniu ich planu rozwoju. Trenerzy w projekcie StayOn otrzymują indywidualne i grupowe wsparcie, aby przeprowadzić uczestników przez ten proces.

Aby uzyskać więcej informacji

Contacte:

Kamila Patoła

Email:

youth@farm-advisory.eu

 

 

Telephone: 

Organisation:THE POLISH FARM ADVISORY AND TRAINING CENTRE NOT FOR PROFIT Sp. z o.o.

Organisation Website:

www.farm-advisory.eu